ฝากแรกเล่นได้รับเพิ่ม5% slot

ฝากแรกเล่นได้รับเพิ่ม5% slot
ฝากแรกเล่นได้รับเพิ่ม5% slot
เงื่อนไข
ฝาก 99 ทำ 500 (ถึงถอนออกได้)
ฝาก 199 ทำ 1000 (ถึงถอนออกได้)
ฝาก 299 ทำ 2000 (ถึงถอนออกได้)
ฝาก 399 ทำ 3000 (ถึงถอนออกได้)
ฝาก 499 ทำ 4000 (ถึงถอนออกได้)
-ทำยอดเล่นได้ให้ถึงกำหนด
-ได้รับเพิ่ม อีก5% ของยอดเล่นได้
-ต้องถอนเงินออกทั้งหมดในระบบเท่านั้น
-รับโบนัสไม่เกิน5000