โปรโมชั่น คาสิโน/กีฬา (ฝากแรก)

โปรโมชั่น คาสิโน/กีฬา (ฝากแรก)

โปรโมชั่น คาสิโน/กีฬา (ฝากแรก)
เงื่อนไข
-กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน  
(ทำเทิร์นเครดิต หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)
-หากพบว่ามีการเล่นผิดเงื่อนไข ทางเว็บขอสงวนสิทธิ์ในการถอนลบยอดออกให้เท่ากับทุนทุกกรณี
ฝาก 100 รับ 130
-กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน 100บ
(ทำเทิร์นเครดิต1300 หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)
ฝาก300 รับ 400
กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน 300บ
-(ทำเทิร์นเครดิต4000หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)
ฝาก500 รับ 650
กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน 500บ
-(ทำเทิร์นเครดิต6500หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)
ฝาก500 รับ 650
กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน 500บ
-(ทำเทิร์นเครดิต6500หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)
ฝาก1000รับ 1300
กรณีนำไปเล่นคาสิโน ห้ามเล่นทบยอด/ต่อไม้ห้ามเกิน 1000บ
-(ทำเทิร์นเครดิต13000หรือมากกว่าสามารถถอนได้เลย)