ถือสู้ได้ถึง88%

สมัคร agent
เปิด Agent ใหม่ (ใช้ระบบออโต้)
-slot 88
-casino 88
-sport Ufa 90 / sbo-saba 85
-lotto 90
ค่าใช้จ่ายวางมัดจำ
30,000บาท ได้เครดิต 200,000บาท
60,000บาท ได้เครดิต 400,000บาท
150,000บาท ได้เครดิต1,000,000บาท
* ค่า company เคลียยอดทุกวันที่ 1ของทุกเดือนตาม % ถือสู้
ข้อตกลงค่าเช่าระบบฝากถอนออโต้
1. ค่าแรกเข้าหน้าระบบออโต้+ทำเหน้าเว็ปให้ เว็บละ 35,000 บาท
-เลือกสี / เลือกธีมได้
2. ค่าบริการรายเดือนระบบออโต้จะคิด 3% จาก member win/lose ขั้นต่ำ 30,000 บาท
3.เพิ่มระบบ True Money 5000 บาท
ตัวอย่างคำนวณ
เช่น win/loss 500,000 บาท 3% คือ 15,000 ซึ่งน้อยกว่าขั้นต่ำ ดังนั้นเคสนี้ ลค ต้องจ่าย 30,000 บาท ขั้นต่ำ
หาก win/loss ลค ได้ 10,000,000 3% คือ 300,000 ดังนั้นเดือนนั้นต้องจ่ายตามจริง 300,000 บาท
*บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด และทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่ยอมรับการดำเนินการใดที่ไม่โปร่งใส และการทุจริตทุกรูปแบบ หากทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนหรือตรวจพบ และตรวจสอบแล้วว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นความผิดของทางท่านจริง ทางบริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกและปิดระบบของท่านทุกกรณี